Fossilfri sjötrafik med biohybrid för pendelbåtar och fraktfartyg

I många städer med närhet till vatten och kajer har möjligheterna tagits till vara att utnyttja dessa för sjöburen kollektivtrafik. Detta har inneburit att man har kunnat avlasta befintligt vägnät och komplettera det publika transportnätet. Valmöjligheten för resenärerna att välja transportslag beroende på arbetstid samt arbets- och boendeplats har ökat och därmed också attraherat fler resenärer att välja det sjöburna alternativet.

För en stad som Stockholm som är omgiven av vatten utgör vägnätet med broar en begränsning för utbredning av boendet. Med sjöburen kollektivtrafik möjliggörs exploatering av stadsnära markområden på ett sätt som inte är möjligt med vägtrafik och broar.

Vi har utvecklat en unik framdrivning som gör att fartyget i låg fart drivs med el från batterier som laddas med biogasdrivna Scania-motorer konverterade för biogasdrift. Fartygen gör 8 knop med eldrift och upp till 16 knop när biogasgeneratorn kopplas in. Biogasen produceras lokalt och är helt CO2 neutral och fossilfri, en del av det naturliga kretsloppet. Systemet är speciellt utvecklat för pendelbåtar i stadsmiljö och fraktfartyg i stadsnära miljöer som ersätter upp till 100 lastbilar.

Pendelbåtar

Pendelbåtarna är utvecklade baserat på erfarenhet från befintliga fartyg och kajsystem. Våra fartyg är helt nybyggda med den senaste utvecklingen avseende lättdrivet skrov och modern design samt många års erfarenhet av transportlogistik och teknik. För att fartygen skall vara det tryggaste, bästa och tillförlitligaste transportsättet är de optimerade för att vara lika bra året runt, oavsett väder och isförhållanden. Framdrivningen med el och biogas är unik och 100 procent fossilfri och kommer att göra Stockholm till ett föredöme avseende modern miljösmart pendelbåtstrafik med biogashybrider.

Fakta

 • Moderna nybyggda pendelbåtar
 • Isklassade för året runt-bruk
 • 150-200 passagerare
 • Fullt operativ under en hel dag
 • Max 8 knop med batteridrift
 • Max 16 knop med batteri- och biogasdrift
 • Kompletteras med flytande hållplatser
 • Förnyelsebart
 • Svavel- och partikelfritt
 • CO2-neutralt
 • Lokalproducerad biogas

Kontakta oss:

Andreas Westergren

Eurofeeder Shipping AB

Telefon: 0707 16 81 94

andreas@eurofeeder.se

Christer Asplund

Place Consulting AB

Telefon: 0707 82 26 50

christer.asplund@placeconsulting.se

Roland Elander

Sustainable Innovation AB

Telefon: 0705 39 73 55

roland.elander@sust.se

Eurofeeder Shipping AB

Telefon: 08-553 600 55